Gruntowna dopłata z budżetu państwa - aż do 50%

Rolnicy, którzy jesienią 2011 roku ubezpieczą w HDI Asekuracja uprawy rolne zapłacą tylko 50%, drugą połowę składki sfinansuje budżet państwa.
Ubezpieczenie upraw rolnych z dopłatami budżetu państwa chroni najważniejsze uprawy od 10 ryzyk powstania szkód wskutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Grad, powódź, przymrozki wiosenne, susza, ujemne skutki przezimowania, deszcz nawalny, huragan – to najczęściej występujące w Polsce niekorzystne zjawiska atmosferyczne, które co roku dziesiątkują plony producentów rolnych. Srogie zimy bez pokrywy śnieżnej, przymrozki wiosenne w okresie od końca kwietnia do końca maja, nawałnice przechodzące nad Polską wczesnym latem to tylko wybrane zagrożenia dla upraw znajdujących się "pod gołym niebem".
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) by zapobiec negatywnym skutkom działania zjawisk i przede wszystkim mając na celu zabezpieczenie egzystencji gospodarstw rolnych, opracowało podstawy systemu ubezpieczeń, w którym przewidziano m.in. udział budżetu państwa w dotacjach do składek ubezpieczeniowych (Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich).

Ubezpieczenie oferowane jest tylko przez wybrane towarzystwa ubezpieczeniowe – z którymi MRiRW w 2010 r. podpisało umowę o współpracy. HDI Asekuracja jest jednym z czterech ubezpieczycieli, u których rolnicy mogą zakupić w 2011 r. ubezpieczenie upraw rolnych z dopłatami budżetu państwa.

– Chciałbym przypomnieć, że HDI Asekuracją ma głębokie korzenie sięgające Towarzystwa Ubezpieczeń Samopomoc, które specjalizowało się w ubezpieczeniach adresowanych do rolników. Doświadczenia, które zdobywaliśmy przez wiele lat pozwoliły dziś przygotować nowoczesne rozwiązania dotyczące upraw rolnych z dopłatami budżetu państwa. Wyróżnia je przejrzysta, prosta i elastyczna konstrukcja dająca klientowi możliwość dostosowania zakresu ochrony do jego indywidualnych potrzeb – podkreśla Członek Zarządu Maciej Friedel

Ubezpieczenie może wykupić każdy producent rolny będący małym lub średnim przedsiębiorcą (w rozumieniu prawa europejskiego). Ubezpieczony wykupując polisę może otrzymać – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - dopłatę z publicznych środków wynoszącą nie mniej niż 40% i nie więcej niż 50% składki ubezpieczeniowej.

Jedną z dalszych zalet ubezpieczenia – jest brak stosowania 10% udziału własnego przy ustalaniu wysokości odszkodowania. – Tym samym zniesiona została kolejna bariera, produkt jest jeszcze bardziej atrakcyjny dla producentów rolnych – podkreśla Janusz Pavel Dyrektor Departamentu Agrobiznesu.

By lepiej dopasować ubezpieczenie do potrzeb klienta, HDI stworzyło siedem "pakietów" ryzyk, dzięki czemu rolnicy otrzymują dowolny wybór zakresu ubezpieczenia dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych.

W przypadku wystąpienia szkody maksymalna wysokość odszkodowania to 95% sumy ubezpieczenia, a w ryzyku ujemnych skutków przezimowania wysokość odszkodowania wynosi aż 33% sumy ubezpieczenia. Rolnik może również liczyć na dodatkowe atrakcyjne rozwiązania takie jak brak składki minimalnej, czy brak zwyżki za płatność ratalną składki.

System ubezpieczeń upraw rolnych z dopłatami budżetu państwa funkcjonuje w niewielu krajach Unii Europejskiej, dzięki niemu możliwe jest zwiększenie konkurencyjności polskiego rolnictwa na arenie międzynarodowej. – Ubezpieczenie upraw stało się jednym z głównych instrumentów zarządzania ryzykiem w produkcji roślinnej. Każdy rolnik dzieląc się ryzykiem z ubezpieczycielem "nie zamraża" swoich pieniędzy, nie jest zmuszony gromadzić środków na trudne czasy – podsumowuje Janusz Pavel Dyrektor Departamentu Agrobiznesu.

Rodzaj uprawy

 • Zboża
 • Kukurydza (na paszę i ziarno)
 • Rzepak i rzepik
 • Chmiel
 • Tytoń
 • Warzywa gruntowe
 • Drzewa i krzewy owocowe
 • Truskawki
 • Ziemniaki
 • Buraki cukrowe
 • Rośliny strączkowe

Ryzyko

 • Grad
 • Powódź
 • Przymrozki wiosenne
 • Susza
 • Ujemne skutki przezimowania
 • Deszcz nawalny
 • Huragan
 • Lawina
 • Obsunięcie się ziemi
 • Piorun

Grupa HDI posiada pełną ofertę w zakresie ubezpieczeń agrobiznesu. Ubezpieczamy majątek i życie Rolnika oraz jego bliskich, a teraz również oferujemy ubezpieczenie upraw rolnych z dopłatami budżetu państwa.

Informacje o produktach HDI Asekuracja dostępne są na stronie www.hdi-asekuracja.pl