Grupa Talanx AG podpisała porozumienie w sprawie zakupu TUiR Warta

Grupa Talanx International AG - akcjonariusz HDI Asekuracja TU S.A. i HDI-Gerling Życie TU S.A. – podpisała porozumienie w sprawie zakupu od belgijskiej Grupy KBC 100 proc. udziałów w TUiR Warta. Decyzja Talanx AG potwierdza konsekwentnie realizowaną strategię wzmacniania pozycji niemieckiej Grupy w Europie Środkowo-Wschodniej. Po przejęciu TUiR Warta, Talanx AG będzie drugim co do wielkości ubezpieczycielem w Polsce.

Transakcja wymaga zgody organów regulacyjnych. Po jej sfinalizowaniu, które zaplanowane jest na drugą połowę 2012 r., 30 proc. udziałów w TUiR Warta przejmie partner Grupy Talanx AG, japoński Meiji Yasuda Life Insurance. Wartość transakcji wynosi 770 mln euro.

Obecnie Talanx AG jest właścicielem dwóch towarzystw ubezpieczeń w Polsce - HDI Asekuracja TU S.A. i HDI-Gerling Życie TU SA. Po planowanej na 2012 r. finalizacji zakupu TU Europa S.A., TU na Życie Europa S.A. oraz zakupu TUiR Warta, udział Grupy Talanx AG w polskim rynku ubezpieczeń zwiększy się do ok. 17%*. Tym samym Talanx AG stanie się drugim pod względem wielkości ubezpieczycielem w Polsce.

- "Jestem bardzo zadowolony z decyzji Talanx AG, która raz jeszcze potwierdza przyjętą przez Grupę i konsekwentnie realizowaną strategię wzmacniania pozycji w naszej części Europy. Efekty negocjacji z belgijską Grupą KBC satysfakcjonują nas tym bardziej, że aktywnie uczestniczyliśmy w tym procesie" – podsumowuje decyzję Grupy Talanx AG Zbigniew Staszak, Prezes Zarządu HDI Asekuracja TU S.A. i HDI-Gerling Życie TU SA.

*) Prognoza na podstawie danych po trzech kwartałach 2011 r.