HDI Asekuracja TU S.A. wyłącznym partnerem ubezpieczeniowym Electrolux

HDI Asekuracja TU S.A. wspólnie z Electrolux, producentem sprzętu gospodarstwa domowego wprowadziło od 1 listopada 2008 promocyjną ofertę na ubezpieczenia majątkowe i podróżne dla uczestników programu Electrolux Family Club.

Członkowie Electrolux Family Club uprawnieni są do 10% zniżki na ubezpieczenia mieszkań, domów, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków i innych ubezpieczeń zawieranych w ramach produktu HDI Rodzina.

10% zniżka dotyczy również ubezpieczenia turystycznego HDI Podróż, które obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, koszty leczenia, odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym oraz ubezpieczenie Bagażu podczas podróży zagranicznych.

Z promocyjnej oferty można skorzystać w placówkach HDI Asekuracja oraz u Agentów HDI Asekuracja TU S.A. przedstawiając kartę członkowską Electrolux Family Club. Promocja obowiązuje od 1 listopada do odwołania