HDI Asekuracja wprowadza szybką procedurę likwidacji szkód również dla firm

W HDI Asekuracja szkody powodziowe powstałe od dnia 18 maja 2010 r., zgłaszane zarówno przez osoby prywatne, jak i przez przedsiębiorców będą likwidowane metodą uproszczoną.

Warszawa, 10 czerwca 2010 r. Procedura szybkiej likwidacji szkód majątkowych, bez konieczności przeprowadzania oględzin ma zastosowanie w procesie likwidacji szkód będących następstwem powodzi, podtopienia i podniesienia wód gruntowych. Dotyczy to wszystkich umów ubezpieczeń dobrowolnych (np. HDI RODZINA, HDI FIRMA), zarówno powstałych w budynku lub lokalu (wraz ze stałymi elementami), jak również w mieniu ruchomym.

Procedura uproszczona ma zastosowanie do szkód, których szacowana wartość nie przekracza 3 tys. zł w przypadku szkód powstałych w budynku lub lokalu (w częściach konstrukcyjnych) lub 1 tys. zł w przypadku mienia ruchomego (mebli, sprzętów wyposażenia wnętrz, innych).

Zgłaszający szkodę w trakcie rozmowy telefonicznej z likwidatorem musi przekazać szczegółowe informacje dotyczące: rodzaju konstrukcji budynku, wymiarów całego budynku lub lokalu i zalanych pomieszczeń, a w szczególności: długości, szerokości pomieszczeń oraz wysokości śladów po obecności wody, roku budowy, grubości warstwy zalegania osadu lub mułu, rodzaju zniszczonego mienia ruchomego, jego wartości i daty zakupu.

Szkody powodziowe w HDI Asekuracja można zgłaszać w każdym Regionalnym Centrum Likwidacji Szkód osobiście, telefonicznie i korespondencyjnie: pocztą tradycyjną, e-mailem, a także za pośrednictwem internetowego formularza zgłoszeniowego. Udogodnienia dotyczą również kontaktu z likwidatorami. Jednostki HDI Asekuracja zlokalizowane w regionach najbardziej zagrożonych mają wydłużone godziny pracy. W Centrach Likwidacji Szkód w Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Radomiu i Lublinie można zgłaszać szkody przez 6 dni w tygodniu. Centra pracują od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00, a w soboty 8.00-16.00. Sztab specjalistów na terenach szczególnie dotkniętych klęską wspierany jest pracownikami z mniej zagrożonych regionów.

Pełna lista Regionalnych Centrów Likwidacji Szkód wraz z zasięgiem działania oraz opis procedur likwidacji szkód powodziowych znajduje się na stronie internetowej http://www.hdi-asekuracja.pl/likwidacja_szkod/likwidacja_szkod_powodziowych/