HDI Podróż

Ubezpieczenie HDI Podróż to kompleksowe ubezpieczenie dla osób wyjeżdżających poza granice Polski, w celu turystycznym bądź wykonywania pracy, dające możliwość stworzenia indywidualnego pakietu, który może zawierać:

 • koszty leczenia i assistance
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
 • ubezpieczenie bagażu podróżnego
 • ubezpieczenie sprzętu sportowego
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
 • ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej
 • ubezpieczenie kosztów odwołania noclegu
 • ubezpieczenie kosztów odwołania przelotu/przejazdu

Dodatkowo ubezpieczenie HDI Podróż to:

 • Szeroka ochrona ubezpieczeniowa za niską cenę
 • Ubezpieczenie dostosowane do potrzeb osób wyjeżdżających za granicę zarówno w celu turystycznym, jak i wykonywania pracy
 • Możliwość stworzenia indywidualnego pakietu ubezpieczeń
 • Duży wybór limitów odpowiedzialności
 • Szeroki zakres usług assistance bez dodatkowych opłat

Wiecej na temat ubezpieczenia turystycznego