Informacja dla poszkodowanych w katastrofie we Francji

INFORMACJA W ZAKRESIE OBSŁUGI SZKÓD DLA POSZKODOWANYCH

HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. informuje, iż roszczenia mogą być zgłaszane:

1. korespondencyjnie lub osobiście w Centrum Likwidacji Szkód Osobowych w Warszawie

Al. Jerozolimskie 133
02 – 304 Warszawa
tel. 22 449 81 43
fax 22 449 81 47

2. telefonicznie lub osobiście w każdym z Regionalnych Centrów Likwidacji Szkód (RCLS)

Dodatkowo, wszelkie informacje o dalszym sposobie postępowania i miejscach zgłaszania roszczeń dostępne są pod numerem infolinii (22) 522-29-00 lub (22) 232-29-00 (infolinia działa 7 dni w tygodniu, 24h)..