Informacja o połączeniu HDI Asekuracja TU S.A. oraz HDI SAMOPOMOC TU S.A.

Szanowni Państwo,

chcielibyśmy poinformować, że z dniem 30 listopada 2006 roku nastąpiło połączenie dwóch zakładów ubezpieczeń – HDI Asekuracja TU S.A. jako spółka przejmująca i HDI SAMOPOMOC TU S.A. jako spółka przejmowana – należących do Grupy Talanx/HDI

Powstała w wyniku połączenia Spółka będzie prowadziła działalność pod nazwą HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie.

Właścicielem 100% akcji skonsolidowanej Spółki jest HDI International Holding AG z siedzibą w Hanowerze (Niemcy).

Strategia rozwoju połączonej Spółki tworzona jest w ramach strategii Grupy Talanx, z uwzględnieniem specyfiki rynku polskiego, i zakłada dalszy wzrost portfela ubezpieczeniowego oraz zapewnienie klientom łatwości dostępu do usług Spółek poprzez wykorzystanie sieci jednostek terenowych, sieci agentów i brokerów, przy równoczesnym utrzymaniu wysokich standardów obsługi.

Wszystkie jednostki organizacyjne HDI SAMOPOMOC TU S.A. – Ekspozytury i Filie z dniem 1 grudnia 2006 roku stają się jednostkami organizacyjnymi HDI Asekuracja TU S.A. Nie ulegają zmianie zakresy ich działania a także kompetencje. Agenci ubezpieczeniowi dotychczas współpracujący z HDI SAMOPOMOC TU S.A z dniem 1 grudnia stają się agentami HDI Asekuracja TU S.A.

Nasze jednostki organizacyjne są przygotowane do udzielania odpowiedzi na Państwa pytania. Informacji udzielają także pracownicy infolinii pod numerem telefonu 0801 384 500.

Jesteśmy przekonani, że połączenie umożliwi stabilny rozwój Towarzystwa, zapewniając naszym klientom oraz kontrahentom bezpieczeństwo i satysfakcję.

Zarząd HDI Asekuracja TU S.A.