Kampania „HDI dla powodzian" zainicjowana w Gorzycach

W ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej "HDI dla powodzian", 29 września przekazane zostały dwie pompy osuszające Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzycach i Wilkowie. Oddziały OSP nadal walczą ze skutkami powodzi, jaka dotknęła województwa podkarpackie i lubelskie w maju i czerwcu br.

Agregaty pompowe podarowane zostały w ramach inauguracji ogólnopolskiej kampanii społecznej adresowanej do całego społeczeństwa, ale przede wszystkim do osób dotkniętych negatywnymi skutkami powodzi, ich rodzin i bliskich. Głównym celem kampanii "HDI dla powodzian" jest pomoc osobom poszkodowanym w powodzi, edukacja na temat ryzyka powodziowego i sposobów zapobiegania skutkom nagłych zdarzeń atmosferycznych, jak i wsparcie prawne oraz psychologiczne.

W kolejnym etapie kampanii, szkołom i bibliotekom z terenów najbardziej poszkodowanych w powodzi przekazane zostaną książki wydane w ramach serii "Wspólne czytanie z HDI Asekuracja". Mieszkańcy terenów zalanych otrzymają również pomoc prawną oraz wsparcie psychologiczne dzięki Mobilnym Centrom Wsparcia, które usytuowane zostaną w lokalnych jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej. Dyżury prawnika, psychologa oraz specjalisty ds. ubezpieczeń będą dedykowane różnym problemom, a każdy zainteresowany będzie mógł uzyskać pomoc psychologiczną oraz konkretne informacje. We współpracy z ekspertami uruchomiona zostanie także strona internetowa kampanii, umożliwiająca łatwy dostęp do informacji dotyczących możliwości uzyskania pomocy.

Osoby najbardziej poszkodowane przez dwie fale powodziowe potrzebują wsparcia – zarówno materialnego, jak i psychologicznego – mówi Anita Makowska, Dyrektor Departamentu PR i Marketingu HDI. Osoby prawne oraz organizacje, których zadaniem jest pomoc w usuwaniu skutków powodzi, są często pozbawieni środków finansowych oraz narzędzi. Niejednokrotnie sygnalizują rozgoryczenie i zniechęcenie w związku z utratą dużej części majątku. Naszą odpowiedzią na istniejącą sytuację będzie udzielnie wsparcia – konkretnym ludziom w konkretnych sytuacjach życiowych – dodaje.

Podczas majowej powodzi na Podkarpaciu zalanych i podtopionych zostało 21 powiatów i 95 gmin, ewakuowano tysiące ludzi, setki domów znalazło się pod wodą. Największy dramat przeżyli mieszkańcy gminy Gorzyce, gdzie Wisła zalała domy aż po dach. Po tym jak Wisła przerwała wał w Zastawie Polanowskim w województwie lubelskim, aż 90 procent Gminy Wilków znalazło się pod wodą, ewakuowano ok. 5 tysięcy mieszkańców. Według szacunków w tegorocznej powodzi poszkodowanych zostało nawet 100 tysięcy gospodarstw.

Ogólnopolska kampania społeczna "HDI dla powodzian", zainicjowana została przez HDI Asekuracja, towarzystwo ubezpieczeniowe angażujące się w działania ogólnopolskie i lokalne mające na celu wsparcie potrzebujących osób prywatnych, organizacji i instytucji.