Nowa taryfa ubezpieczenia OC Komunikacyjnego w HDI Asekuracja TU S.A.

7 lutego 2012 r. HDI Asekuracja wprowadziło nową atrakcyjną taryfę składek za ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Kontynuując założenia strategii mającej na celu zwiększenie udziału w rynku, HDI
Asekuracja wprowadziło 7 lutego 2012 r. nową taryfę składek za ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Nowa taryfa dzięki zastosowanym narzędziom umożliwia ustalenie ceny indywidualnie dla każdego klienta.

"Nowa taryfa to nowoczesne rozwiązanie opracowane na podstawie wielopłaszczyznowych analiz z wykorzystaniem zaawansowanych metod statystycznych, podobne do tych stosowanych w wielu krajach zachodnich jak chociażby w Wielkiej Brytanii. Dzięki temu możliwe jest dopasowanie ceny indywidualnie dla każdego klienta" – podkreśla Maciej Friedel, Członek Zarządu HDI Asekuracja

Nowa taryfa składek pozwala HDI Asekuracja szczególnie docenić lojalnych klientów, którzy związani są z firmą nie tylko ubezpieczeniem komunikacyjnym, ale posiadają również inne ubezpieczenia w HDI. Dla osób kompleksowo ubezpieczających się w HDI Asekuracja nowa taryfa ubezpieczeń OC komunikacyjnych wprowadza szereg dodatkowych zniżek. Dodatkową zniżkę może otrzymać każdy klient, który posiada lub wykupi także inne ubezpieczenie HDI, wybierając spośród ubezpieczeń takich jak: HDI RODZINA, HDI PODRÓŻ, NNW, UBEZPIECZENIA ROLNE czy też poszerzy zakres ubezpieczenia OC o dobrowolne ubezpieczenia komunikacyjne takie jak: HDI AUTO CASCO, HDI MINI GAP, HDI OPONY, HDI SZYBY, HDI ASSISTANCE, HDI OCHRONA PRAWNA.

"Zależy nam na premiowaniu i docenieniu naszych dotychczasowych klientów. Dzięki narzędziom zastosowanym w nowej taryfie możemy zapewnić lojalnym klientom korzystną cenę - w stosunku do oferty innych ubezpieczycieli" – mówi Roman Lesiak, Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Masowych HDI Asekuracja.

Atutem wprowadzanej taryfy jest możliwość udzielenia dodatkowych zniżek w zależności od wieku ubezpieczającego, a także klientom, którzy ubezpieczają w HDI Asekuracja więcej niż jeden samochód.

Nowością w taryfie ubezpieczeń OC komunikacyjnych jest możliwość wykupienia opcji OCHRONA ZNIŻEK ZA BEZSZKODOWY PRZEBIEG UBEZPIECZENIA.

"Nowa taryfa to także możliwość wykupienia opcji OCHRONA ZNIŻEK ZA BEZSZKODOWY PRZEBIEG UBEZPIECZENIA. Obecnie dzięki weryfikacji przebiegu ubezpieczenia w bazie danych UFG, system zniżek za bezszkodową jazdę jest coraz bardziej szczelny. Zdajemy sobie jednak sprawę, że każdemu może zdarzyć się szkoda, dlatego przygotowaliśmy taką opcję. Dzięki OCHRONIE ZNIŻKI klient zachowa posiadaną zniżkę pomimo szkody" – podkreśla Roman Lesiak, Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Masowych

Nowa taryfa składek OC umożliwia także zaoferowanie promocyjnych warunków ubezpieczenia dla klientów bezszkodowo kontynuujących ubezpieczenie w HDI.

Również dla nowych klientów HDI zostały wprowadzone atrakcyjne rozwiązania, jak np. zniżka za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia u poprzedniego ubezpieczyciela.

Taryfa, której odzwierciedlenie stanowi cena ubezpieczenia, jest ważnym, ale nie jedynym czynnikiem decydującym o wyborze oferty. Kluczowe znaczenie w procesie sprzedaży ma produkt oraz jakość obsługi klienta, która przekłada się na decyzję o kontynuacji polisy w kolejnych latach.

"Do oferty ubezpieczeniowej podchodzimy kompleksowo. Istotny jest oferowany produkt i jego cena a także serwis posprzedażowy, dlatego w ostatnich latach wdrożyliśmy wiele nowych narzędzi wspierających proces likwidacji szkód, poprawiających proces obsługi Klienta i skracających czas likwidacji szkody. Dokonaliśmy centralizacji struktur, tworząc wyspecjalizowane Centra Likwidacji Szkód. Uruchomiliśmy infolinię, a także wprowadziliśmy internetowy formularz zgłoszenia szkody, aby podnieść satysfakcję klientów z procesu zgłaszania szkody." – mówi Maciej Friedel, Członek Zarządu HDI Asekuracja.

HDI Asekuracja TU S.A. pod koniec 2010 r. wprowadziło unikatowy pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO, który łączy w sobie atrakcyjny zakres ochrony ubezpieczeniowej samochodu z korzystną dla klienta ceną.

Z 9 oferowanych produktów klient sam tworzy pakiet, najbardziej dopasowany do jego indywidualnych potrzeb.

W skład pakietu HDI AUTO wchodzą:

OC – obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

HDI OPONY – obejmuje pomoc na miejscu zdarzenia w wymianie koła lub holowanie do wskazanego zakładu naprawczego, a także refundację kosztów naprawy ogumienia.

HDI AUTO CASCO – obejmuje szkody powstałe w pojeździe lub wyposażeniu dodatkowym.

HDI MINI GAP – idealne uzupełnienie oferty ubezpieczeniowej w przypadku zawarcia OC bez AUTO CASCO.

HDI ASSISTANCE – to nie tylko pomoc w razie wypadku, kolizji lub awarii, ale również możliwość rozszerzenia opcji o samochód zastępczy, możliwość wezwania TAXI, pomoc medyczną i wiele innych.

HDI SZYBY – obejmuje koszt zakupu i wymiany bądź naprawy uszkodzonej szyby.

HDI NNW – obejmuje wypłatę świadczeń w sytuacji, kiedy doszło do trwałego uszczerbku na zdrowiu kierowcy lub pasażera podczas jazdy lub bieżącej obsługi pojazdu.