Ruszyły centra wsparcia dla powodzian

27 listopada otwarte zostało pierwsze z dziesięciu Mobilnych Centrów Wsparcia. Ośrodki te są miejscem, w którym każdy zainteresowany może otrzymać wsparcie ekspertów i dowiedzieć się jak postępować w przypadku klęsk atmosferycznych w przyszłości.

Mobilne Centra Wsparcia uruchamiane będą w ramach ogólnopolskiej kampanii "HDI dla powodzian" zorganizowanej przez towarzystwo ubezpieczeń HDI Asekuracja. W Centrach dyżurować będą: psycholog specjalizujący się w terapii potraumatycznej, prawnik z ramienia Naczelnej Rady Adwokackiej oraz ekspert ubezpieczeniowy reprezentujący organizatora. Co ważne, wszystkie porady będzie można otrzymać bezpłatnie.

Założeniem, jakie realizują Mobilne Centra Wsparcia jest z jednej strony doraźna, zindywidualizowana pomoc konkretnym osobom, a z drugiej przedstawienie gotowych wzorców zachowań w przypadku wystąpienia zalań w latach kolejnych. Jeżeli społeczeństwo zostanie wyedukowane w kwestii radzenia sobie ze skutkami powodzi oraz ich zapobieganiu, zminimalizujemy straty podobnych tragedii w przyszłości.

To co chcemy zapewnić powodzianom to nie tylko pomoc materialna i ekspercka, ale przede wszystkim edukacja. Wskazanie gdzie i kiedy mogą się zgłaszać o pomoc, jak i od kogo mogą uzyskać pilne wsparcie oraz w jaki sposób się ubezpieczać, by likwidacja szkód popowodziowych nie wiązała się z utratą całego majątku – mówi Anita Makowska, Dyrektor Departamentu PR i Marketingu HDI Asekuracja. Są to działania, które należy przeprowadzić teraz, gdy echa tegorocznej tragedii jeszcze całkowicie nie ucichły i jest dużo czasu na gruntowne przygotowanie się na wypadek zalań, jakie mogą nadejść w przyszłości – dodaje Anita Makowska.

W ramach kampanii "HDI dla powodzian", która miała swoją inaugurację 29 września br., zostały już przekazane m.in. pompy osuszające oddziałom Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzycach i Wilkowie. HDI Asekuracja we współpracy z Centrum Terapii i Interwencji Kryzysowej oraz Naczelną Radą Adwokacką uruchomiło także stronę www.hdidlapowodzian.pl, umożliwiającą łatwy dostęp do informacji dotyczących możliwości uzyskania pomocy. Osoby odwiedzające to wirtualne centrum kampanii, będą mogły również skorzystać z porad ekspertów dyżurujących online.

Kampanię społeczną "HDI dla powodzian" wspierają: Naczelna Rada Adwokacka, Polski Czerwony Krzyż, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Centrum Terapii i Interwencji Kryzysowej. Patronat medialny nad kampanią objęli: Radio dla Ciebie, Radio Kolor oraz Gazeta Ubezpieczeniowa. Patronat honory kampanii objęła Polska Izba Ubezpieczeń.