Zmiany w Zarządzie HDI Asekuracja

Dr Zbigniew J. Staszak został nowym Prezesem Zarządów HDI Asekuracja TU S.A oraz HDI - Gerling Polska TU S.A

Warszawa, grudzień 2009 r. Zmiany personalne w Zarządach Spółek zostały wprowadzone 14 grudnia 2009 r. po rezygnacji Pana Stanisława Godlewskiego ze stanowiska Prezesa Zarządów HDI Asekuracja TU S.A. i HDI - Gerling Polska TU S.A. Do Zarządów HDI Asekuracja TU S.A. i HDI - Gerling Polska TU S.A. dołączył dodatkowo Maciej Friedel, pełniący do tej pory funkcję Dyrektora Regionalnego w HDI - Gerling International Holding AG. Natomiast Pan Witold Bej-Bełkowski, który w listopadzie 2009 r. objął funkcję Prezesa Zarządu spółki HDI - Gerling Życie TU S.A., 14 grudnia 2009 r. odszedł z Zarządu HDI Asekuracja TU S.A.

Zmiany w polskich Spółkach należących do międzynarodowej Grupy Talanx są związane z przebudową strategii organizacyjnej i restrukturyzacją wewnątrz Grupy.
W tym celu Zarząd Talanx AG przyjął Projekt "Focus" jako narzędzie wprowadzanych zmian. W ramach projektu "Focus" w roku 2010 nastąpi połączenie polskich spółek HDI Asekuracja TU S.A. i HDI - Gerling Polska TU S.A.

Połączone firmy HDI Asekuracja TU S.A. i HDI - Gerling Polska TU S.A. stanowić będą doskonale uzupełniające się organizmy, zarówno w zakresie oferty ubezpieczeniowej jak i doświadczeń oraz umiejętności kadry pracowniczej, które są w stanie skutecznie konkurować na niełatwym przecież rynku - mówi dr Zbigniew J. Staszak, Prezes Zarządów HDI Asekuracja TU S.A. oraz HDI-Gerling Polska TU S.A.

Połączona firma zachowa obydwa modele biznesowe: model masowej sprzedaży dla klienta indywidualnego realizowany obecnie w HDI Asekuracja TU S.A. oraz model obsługi klienta korporacyjnego realizowany w HDI - Gerling Polska TU S.A.
Do momentu połączenia, współpraca pomiędzy HDI Asekuracja TU S.A. oraz HDI - Gerling Polska TU S.A. nadal prowadzona będzie na zasadach partnerskich. Wiele działań operacyjnych zostało zintegrowanych: pion finansowy, inwestycji kapitałowych, reasekuracji, informatyki, ubezpieczeniowych programów międzynarodowych, organizacji i obsługi klienta, administracji, marketingu oraz kontroli wewnętrznej.

Nowa zoptymalizowana struktura Grupy Talanx wydobyć ma najmocniejsze strony spółek należących do Grupy, co z kolei ma się przełożyć na jeszcze lepszą jakość świadczonych usług.