Zmodyfikowany produkt HDI Podróż

Ubezpieczenie HDI Podróż to kompleksowe ubezpieczenie dla osób wyjeżdżających poza granice Polski, w celu turystycznym bądź wykonywania pracy, bądź pobierania nauki skonstruowane na bazie trzech wariantów, obejmujące:

 • koszty leczenia
 • koszty transportu
 • następstwa nieszczęśliwego wypadku
 • bagaż podróżny
 • odpowiedzialność cywilną
 • usługi assistance

oraz dodatkowo

 • sprzęt sportowy
 • koszty odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej

Ubezpieczenie HDI Podróż to gwarancja wyboru wariantu najlepiej dopasowanego do formy spędzania czasu za granicą dla:

 • RODZINY - atrkacyjne zniżki oraz w ramach ubezpieczenia rodziców, ubezpieczenie dzieci do lat 5 gratis
 • MŁODYCH - do 26 roku życia - zniżki nie tylko dla osób uczących się.
 • AKTYWNYCH - możliwość wykupienia ochrony w przypadku amatorskiego uprawiania sportu oraz ubezpieczenia sprzętu sportowego
 • PRACUJĄCYCH LUB STUDIUJĄCYCH - gwarancja bezpieczeństwa na dobrych warunkach
 • FIRM - polisa zbiorowa zapewniająca dodatkowe zniżki
 • WSZYSTKICH - minimum formalności przy zakupie polisy

zobacz więcej