Pytania i odpowiedzi

Masz pytania dotyczące procesu likwidacji szkody w HDI? Skorzystaj z centrum pomocy, gdzie znajdują się najczęściej zadawane pytania.

Co warto wiedzieć o naszym OC?

Ponizej znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z ubezpieczeniem OC. Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na poszukiwane pytanie napisz do nas, a konsultant skontaktuje się z Tobą w możliwie jak najkrótszym czasie.

Przed czym chroni OC komunikacyjne?
Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych chroni Ubezpieczonego przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonych przez kierującego pojazdem osobom trzecim, w tym innym uczestnikom ruchu. 
Gdzie znajdę szczegółowe warunki OC komunikacyjnego?

Szczegółowe informacje (przedmiot i zakres ochrony) ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124 poz 1152) z późniejszymi zmianami.

Jakie są sumy gwarancyjne na polisach OC?
Sumy gwarancyjne to kwoty do wysokości, których wypłacimy odszkodowanie. W zależności od rodzaju szkody stanowią one (na jedno zdarzenie) równowartość:

 

5 000 000 euro w przypadku szkód na osobie,

1 000 000 euro w przypadku szkód w mieniu.

W jakich krajach działa OC komunikacyjne?

Ochroną objęte są skutki kolizji, potrącenia czy wypadku - zarówno na terenie Polski, jak również w wiekszości krajów europejskich. Pełną listę państw, w których wystarczy nasze OC, a do których trzeba dokupić Zieloną Kartę znajdziesz na stronie Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

 

 

Dlaczego trzeba mieć OC komunikacyjne?

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego ma obowiązek zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC. Wypełnienie tego obowiązku pozwoli Ci uniknąć konsekwencji finansowych.

Pamiętaj, że jeśli nie będziesz miał OC komunikacyjnego Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może to łatwo ustalić dzięki swojej bazie umów OC i nałożyć opłatę karną. Może to być nawet kilka tysięcy złotych! Szczegóły znajdziesz na stronie UFG.

Mało tego, jeśli nie będziesz miał OC i spowodujesz wypadek, to zostaniesz obciążony nie tylko wspomnianą wyżej opłatą! UFG wypłaci odszkodowanie lub świadczenie poszkodowanej przez Ciebie innej osobie, ale będzie domagał się od Ciebie zwrotu wypłaconych jej pieniędzy. A to już nie tysiące, a dziesiątki tysięcy złotych! Więcej na ten temat znajdziesz w informacji prasowej UFG.

Co warto wiedzieć o naszym AC?

Ponizej znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z ubezpieczeniem AC. Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na poszukiwane pytanie napisz do nas, a konsultant skontaktuje się z Tobą w możliwie jak najkrótszym czasie.

Co to znaczy, że umowa jest oparta o formułę all risks?

Formuła ubezpieczenia od wszystkich ryzyk tzw. all risks zastosowana w naszych umowach AC oznacza, że umowa obejmuje wszystkie ryzyka standardowej polisy (np. wypadek, powódź) oraz wszystkie inne, które nie zostały wyraźnie wyłączone w umowie. Dzięki temu łatwiej jest dowiedzieć się kiedy ubezpieczenie zadziała. Wystarczy przeczytać wyłączenia, a nie wyłączenia i zakres ochrony jak w standardowych umowach. Taka formuła ułatwia dochodzenie swoich praw, bo to towarzystwo musi udowodnić, że dana szkoda nie jest objęta umową. 

Czy umowa chroni także na wypadek kradzieży auta?

Tak, ryzyko kradzieży pojazdu jest standardowo objęte ochroną. Jako jedno z niewielu towarzystw umożliwiamy ubezpieczenie od ryzyka kradzieży również na terenie państw wyłonionych z byłego ZSRR oraz Turcji (w części europejskiej), a także na terenie maroka, Tunezji i Izraela.

 

Pokrywamy również koszty naprawy zniszczeń pojazdu powstałych przy próbie włamania, dewastacji czy krótkotrwałej kradzieży, gdy samochód zostanie odnaleziony.

Jakie assistance można dokupić do AC w HDI?

Oferujemy cztery warianty assistance: trzy całoroczne i jeden krótkoterminowy. W zależności od wybranego wariantu mogą one gwarantować pomoc tylko w razie wypadku lub również w przypadku awarii lub kradzieży samochodu, innych zdarzeń (np. brak paliwa, przebicie opony itp.) czy nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego.

Szczegóły oferty assistance możesz poznać w sekcji opisującej nasze pakiety assistance.

Jak działa opcja niemalejącej sumy ubezpieczenia po szkodzie?

Jeśli wykupisz opcję niemalejącej sumy ubezpieczenia, suma ubezpieczenia wpisana w polisie nie będzie zmniejszona o wypłaconą w razie słuczki kwotę. To oznacza, że po szkodzie nie trzeba będzie dopłacać składek, żeby wyrównać ubytek (tzw. doubezpieczenie). Standardowo, każda wypłata pomnieszja sumę ubezpieczenia tzn. jeśli masz ubezpieczony pojazd na 30 tys. zł, a dostaniesz 10 tys. zł odszkodowania, to suma ubezpieczenie zmniejszy się do 20 tys. zł. Z opcją niemlejącej sumy ubezpieczenia będzie to nadal 30 tys. zł i to bez konieczności ponoszenia dodatkowych wydatków. 

Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu HDI Ekstra 2000 ?

Ponizej znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z ubezpieczeniem HDI Ekstra 2000. Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na poszukiwane pytanie napisz do nas, a konsultant skontaktuje się z Tobą w możliwie jak najkrótszym czasie.

Do jakiego ubezpieczenia można dokupić HDI Ekstra 2000

Ubezpieczenie  HDI EKSTRA 2000 można dokupić zarówno w Pakiecie OC Turbo, jak i AC+.

Jakie samochody mogą być objęte ubezpieczeniem HDI EKSTRA 2000 ?

Ubezpieczenie HDI EKSTRA 2000 obejmuje straty powstałe w z związku z kradzieżą pojazdu osobowego oraz ciężarowego o masie całkowitej do 3,5 t i ładowności do 800 kg, zarejestrowanego na terenie Polski.

Jaka jest wysokość odszkodowania w HDI EKSTRA 2000?

Wysokość wypłaty w przypadku kradzieży pojazdu to 2 tys. zł. 

Ile kosztuje ubezpieczenie HDI EKSTRA 2000?

Ubezpieczenie HDI EKSTRA 2000 kosztuje 19 zł rocznie.

W jakich krajach HDI EKSTRA 2000 gwarantuje ochronę?

Ubezpieczenie HDI EKSTRA 2000 obejmuje przypadki kradzieży na terytorium RP oraz innych krajów Europy (również w Rosji i Turcji w ich europejskich częściach), a nawet w Maroku, Tunezji i Izraelu.

Jak zgłosić szkodę z ubezpieczenia HDI EKSTRA 2000?
W przypadku szkody z ubezpieczenia HDI EKSTRA 2000 skontaktuj się z czynnym całą dobę Centrum Obsługi Klienta pod numerem: 22 44 99 999 lub 801 801 181 (opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora).
 
Czy zgłoszenie szkody z HDI EKSTRA 2000 wpływa na zniżki przy ewentualnym zakupie AC w kolejnym roku?

Nie. Szkody zgłoszone z HDI EKSTRA 2000 nie wpływają na zniżkę za bezszkodowość, jeśli klient zdecyduje się na zakup AC lub OC w kolejnym roku.

Co warto wiedzieć o HDI Opony?

Poniżej znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z ubezpieczeniem HDI Opony. Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na poszukiwane pytanie napisz do nas, a konsultant skontaktuje się z Tobą w możliwie jak najkrótszym czasie.

Jaką pomoc gwarantuje ubezpieczenie HDI Opony?
HDI Opony gwarantuje:

- wymianę kół - na miejscu zdarzenia, kół w których zostały uszkodzone opony lub dętki, na sprawne koło lub koła zapasowe,

- holowanie ubezpieczonego pojazdu do warsztatu, w którym zostanie naprawione uszkodzone ogumienie, jeśli wymiana koła lub kół w miejscu zdarzenia nie jest możliwa. W tym przypadku umowa gwarantuje również pokrycie kosztów naprawy uszkodzonego ogumienia ubezpieczonego pojazdu w serwisie wskazanym przez Centrum Obsługi Klienta,

- telefoniczną pomoc informacyjną o danych teleadresowych:

a) zakładów wulkanizacyjnych, 
b) sklepów z oponami, 
c) punktów przechowywania opon

Pamiętaj o posiadaniu w Twoim pojeździe sprawnego koła zapasowego lub zestawu naprawczego koła. W przypadku braku wyżej wymienionych świadczenie pomocy nie zostanie zrealizowane.

Jakie samochody mogą być objęte ubezpieczeniem HDI Opony?

HDI OPONY może obejmować zarejestrowane na terytorium RP:

 • - samochody osobowe,
 • - samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony

Ważne! Umowę można zawrzeć bez względu na wiek pojazdu.

W Czy HDI opony zadziała w przypadku najechania na dziurę w drodze?

Tak. HDI Opony gwarantuje pomoc w razie uszkodzenia opony na skutek najechania na ostre przedmioty takie jak szkło, gwoździe czy ubytki w nawierzchni drogi.

 

Jak uzyskać pomoc z ubezpieczenia HDI Opony?
W przypadku szkody z ubezpieczenia HDI OPONY skontaktuj się całodobowo z Centrum Obsługi Klienta pod numerem: 22 44 99 999* lub 801 801 181* (opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora).

Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu HDI Szyby?

Poniżej znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z ubezpieczeniem HDI Szyby. Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na poszukiwane pytanie napisz do nas, a konsultant skontaktuje się z Tobą w możliwie jak najkrótszym czasie.

Co obejmuje ubezpieczenie HDI Szyby?
Ubezpieczenie HDI Szyby obejmuje organizację oraz pokrycie kosztów naprawy lub wymiany szyb w samochodach osobowych i ciężarowych o dopuszczalnej masie do 3,5 t., nie starszych niż 20 lat, zarejestrowanych na terytorium RP.
Ochroną objęte są szyba przednia, boczne i tylna.

 

Jakie mogą być maksymalne koszty wymiany szyby?
Maksymalne koszty naprawy lub wymiany szyby jakie pokrywamy wynoszą 4000 zł na jedno zdarzenie objęte ochroną.
 
Dodatkowo, koszty naprawy lub wymiany pokrywamy bez względu na liczbę zdarzeń zgłoszonych w trakcie trwania umowy ubezpieczenia HDI Szyby.
 
Jakie szyby są używane do naprawy?
Przedstawiciel WARTY używa jedynie szyb fabrycznie nowych, posiadających atesty, certyfikaty i homologacje regulowane przepisami prawa, o tych samych parametrach technicznych, co szyba podlegająca wymianie.
 
Partnerami WARTY, są renomowane firmy, m.in.: FGS, NordGlass
 
Jak zgłosić szkodę z ubezpieczenia HDI Szyby?

W przypadku szkody z ubezpieczenia HDI SZYBY skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta pod numerem: +48 22 44 99 999 lub 801 801 181.

Co warto wiedzieć o naszym NNW komunikacyjnym?

Poniżej znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z ubezpieczeniem NNW komunikacyjnym. Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na poszukiwane pytanie napisz do nas, a konsultant skontaktuje się z Tobą w możliwie jak najkrótszym czasie.

Jakie wypadki obejmuje ubezpieczenie NNW komunikacyjne?

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe u ubezpieczonych osób podczas: 

 • ruchu ubezpieczonego pojazdu,
 • wsiadania i wysiadania z pojazdu,
 • naprawy pojazdu na trasie jazdy
 • bezpośrednio przy załadunku lub wyładunku pojazdu,
 • pożaru lub wybuchu pojazdu,
Na jakie świadczenia można liczyć z NNW komunikacyjnego?

HDI odpowiada za następstwa nieszczęśliwych wypadków, skutkujące wypłatą świadczenia z tytułu:

 • trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • śmierci ubezpieczonego,
 •  

Dodatkowo można liczyć na wypłatę kwoty na pokrycie wydatków powstałych z tytułu:

 • przewiezienia Ubezpieczonego do Polski po wypadku lub transportu zwłok/prochów zza granicy,
 •  
 • udzielenia doraźnej pomocy lekarskiej lub ambulatoryjnej,
 • przewozu Ubezpieczonego z miejsca zdarzenia do szpitala lub ambulatorium,
 • pobytu w szpitalu, badań, zabiegów i operacji (z wyłączeniem operacji plastycznych),
 • nabycia niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych oraz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych przepisanych przez lekarza,
 • przeszkolenia zawodowego inwalidów,
Jakie są sumy ubezpieczenia w NNW komunikacyjnym?
Ubezpieczenie jest dostępne w czterech wariantach, różniących się sumą ubezpieczenia na każdą osobę jadącą w samochodzie:
 
wariant I -    5 000 zł,
wariant II – 10 000 zł,
wariant III – 15 000 zł,
wariant IV – 30 000 zł.
 
Dodatkowo w ramach opcji Bezpieczna Rodzina można wybrać jedną z dwóch sum ubezpieczenia 100 000 lub 150 000 zł.
 
Kogo obejmuje ubezpieczenie NNW komunikacyjne?

NNW komunikacyjne obejmuje wszystkie osoby jadące w momencie wypadku danym samochodem, w tym kierowcę (nie więcej niż maksymalna liczba osób wskazana w dowodzie rejestracyjnym ubezpieczonego pojazdu).

Jeśli wybierzesz pakiet Bezpieczna Rodzina, kierowca jest objęty dodatkowym ubezpieczeniem na wysokie sumy. Wtedy maksymalna wypłata w razie śmierci kierowcy w wyniku wypadku jest sumą wypłaty z podstawowego pakietu NNW (do 30 tys. zł) oraz z pakietu Bezpieczna Rodzina (do 150 tys. zł)

Co warto wiedzieć o naszym HDI MOTO Assistance+?

Poniżej znajdują się wyjaśnienia i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z ubezpieczeniem HDI MOTO Assistance+. Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na poszukiwane pytanie napisz do nas, a konsultant skontaktuje się z Tobą w możliwie jak najkrótszym czasie.

Warianty assistance dopasowane do potrzeb klienta
Chcesz mieć podstawową pomoc w razie wypadku? A może wolisz mieć pełne wsparcie w razie kłopotów z autem w dowolnym miejscu w Polsce i zagranicą oraz wiele usług dodatkowych m.in. pomoc w razie rozładowanie akumulatora, samochód zastępczy czy organizację wymiany opon? W HDI możesz wybrać wariant assistance, który odpowiada Twoim potrzebom.
 
W HDI to Ty decydujesz o zakresie pomocy, jakiej udzielimy Ci na drodze w razie problemów z autem. Nasi klienci mają zapewnioną podstawową pomoc w razie wypadku polegającą na holowaniu pojazdu do 100 km, udzieleniu informacji serwisowej czy przekazaniu wiadomości.
 
Jeśli potrzebujesz szerszej pomocy, możesz wybrać jeden z szerszych wariantów HDI Moto Assistance+. Będziesz mógł wtedy liczyć na pomoc nie tylko w razie wypadku, ale też awarii i innych zdarzeń (np. przedziurawienia opony, braku paliwa itp.).
 
Holowanie do wskazanego miejsca, nawet bez limitu kilometrów

Wybierz OC Turbo, a podstawowy pakiet assistance gwarantujący np. holowanie po wypadku dostaniesz w cenie. Wariant Standard gwarantuje organizację i pokrycie kosztów holowania auta po wypadku do 100 km od miejsca zdarzenia. U nas to Ty decydujesz, gdzie chcesz być holowany – my możemy Ci tylko podpowiedzieć, gdzie są najbliższe warsztaty. Kupując jeden z trzech wariantów assistance, możesz liczyć na holowanie również w razie awarii i to nawet bez limitu kilometrów na terenie RP.

Każdy kilometr holowania kosztuje od 2,5 zł do nawet 4 zł, w zależności od odległości i oczywiście usługodawcy. Dlatego warto zapewnić sobie holowanie nie tylko w razie wypadku, ale też awarii czy innego zdarzenia losowego, np. rozładowania akumulatora, braku paliwa czy nalania niewłaściwego paliwa.
Limit odległości holowania zależy od potrzeb konkretnego użytkowania. Jeśli wiesz, że niemal na pewno nie pojedziesz np. 200 km, możesz wybrać wariant z takim limitem. Jeśli zaś jeździsz po całej Polsce, idealnym rozwiązaniem będzie dla ciebie gwarancja holowania w całej Polsce bez limitów.
 
Dlatego HDI oferuje warianty assistance, z różnymi limitami holowania w kraju i za granicą:
 

Standard – do 100 km, tylko w razie wypadku, tylko na terytorium RP

Złoty – do 200 km, w razie awarii, wypadku czy innych zdarzeń, na terytorium RP i w Europie

Złoty+ – do 400 km w razie awarii, wypadku czy innych zdarzeń, na terytorium RP i w Europie

Podróżnik 15 – do 400 km w razie awarii, wypadku czy innych zdarzeń, na terytorium RP i w Europie

Kompleksowa pomoc w razie awarii
W ramach odpłatnych pakietów assistance w przypadku awarii podejmiemy próbę usprawnienia auta na miejscu lub odholujemy samochód do warsztatu. W wariancie assistance Złoty + oferujemy w przypadku awarii auto zastępcze na 5 dni.
 
Jeśli wykupisz pakiet assistance, to w razie awarii nie trzeba nerwowo dzwonić do znajomych czy szukać najbliższego warsztatu. Wystarczy zadzwonić do Centrum Obsługi Klienta, żeby przyjechała pomoc drogowa i spróbowała naprawić auto. Jeśli to się nie uda, odholuje je do wskazanego warsztatu. Odległość holowania zależy od pakietu assistance, jaki kupisz.
 
Zaletą pomocy w razie awarii jest to, że nie płacisz za wykonaną usługę usprawnienia na miejscu zdarzenia – tylko za same części. A wiadomo, że pomoc drogowa wezwana na własną rękę, widząc kierowcę w takiej trudnej sytuacji, jest w stanie bardzo wysoko wycenić swoje usługi.
 
Kiedy zadziała polisa assistance?
W zależności od wybranego wariantu polisa assistance może zadziałać w razie:
- wypadku,
- awarii,
- innych zdarzeń losowych,
- kradzieży
 
Co jest uznawane za wypadek w umowie assistance?
Wypadek w assistance to zdarzenie powodujące unieruchomienie pojazdu, a w szczególności:
- zderzenie z człowiekiem, zwierzęciem, autem i każdym innym przedmiotem, jak również wpadnięcie do wody, 
- działanie osób trzecich w tym m.in. kradzież elementów pojazdu, wandalizm (np. ---- przecięcie kół, wybicie szyby), włamanie (np. zniszczenie stacyjki) lub zwierząt (m.in. przegryzienie przewodów przez zwierzęta), 
- pożar lub wybuch, zarówno z wewnątrz, jak i z zewnątrz pojazdu
 
Co to jest awaria w umowie assistance?
Awaria w assistance to unieruchomienie pojazdu z powodu niesprawności systemów mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych, hydraulicznych, pneumatycznych i optycznych auta.
Co oznacza termin "inne zdarzenie" w umowie assistance?
Inne zdarzenia w assistance to niemożność korzystania z ubezpieczonego pojazdu na skutek:
- braku powietrza w oponie/oponach,
- rozładowania akumulatora,
- braku paliwa, zamarznięcia paliwa lub użycia niewłaściwego paliwa,
- zagubienia kluczy czy innych urządzeń potrzebnych do otwarcia lub uruchomienia auta,
- zatrzaśnięcia w aucie kluczy lub innych urządzeń potrzebnych do otwarcia pojazdu.
 
Dlaczego warto zdecydować się na zakup wariantu Złoty?
Wybierając wariant Złoty ubezpieczenia HDI MOTO Assistance+ możesz liczyć na:
- pomoc w razie wypadku, kradzieży, awarii, innych zdarzeń losowych, i nieszczęśliwego wypadku
- limit na holowanie pojazdu do 200 km, pozwala na udzielenie realnej pomocy
- pojazd zastępczy na 5 dni po wypadku lub kradzieży
- ochronę  na terytorium całej Europy
 
 

 

Dlaczego warto zdecydować się na zakup wariantu Złoty+?
Wybierając wariant Złoty+ ubezpieczenia HDI MOTO Assistance+ możesz liczyć na:
- pomoc w razie wypadku, kradzieży, awarii, innych zdarzeń losowych, i nieszczęśliwego wypadku
- holowanie na odległość do 400 km – limit wystarczający w 99% przypadków
- pojazd zastępczy: do 10 dni po wypadku i kradzieży lub do 5 dni po awarii
- zakwaterowanie dla Ubezpieczonych – czyli wszystkich osób podróżujących ubezpieczonym pojazdem (do 2 dób)
- ochronę  na terytorium całej Europy
- możliwość skorzystania z pomocy medycznej
 
Oferta dla poszukujących ochrony na czas krótkiego, 15 dniowego wyjazdu w Polsce lub za granicą
Wariant Podróżnik 15, naszego HDI MOTO Assistance+ polecamy osobom wybierającym się w podróż po Polsce czy za granicą, które nie mają całorocznego assistance lub mają je w ograniczonym zakresie.
Podróżnik 15 gwarantuje:
- pomoc w razie wypadku, kradzieży, awarii, innych zdarzeń losowych, i nieszczęśliwego wypadku
- holowanie pojazdu na dystansie do 400 km
- zakwaterowanie i pomoc medyczną
- pomoc na terenie Polski i Europy
 
Pamiętaj! W razie problemów wystarczy zadzwonić pod numer +48 22 44 99 999 lub 801 801 181, żeby uzyskać wsparcie w kłopotach przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.